Upravnik zgrade RUS Uslužnog Centra ima sledeće odgovornosti:

 • Osnivanje Skupštine/Saveta zgrade
  Ukoliko već nije oformljena, njena registracija u opštini, izrada pečata, prijava u poreskoj upravi (dobijanje PIB-a), otvaranje tekućeg računa zgrade, prijava i sklapanje ugovora sa Infostanom.
 • Redovan obilazak ulaza od strane našeg zaposlenog
  Evidentacija svih tehničkih nedostataka koji se pojavljuju redovnim korišćenjem zgrade: neispravni uređaji na vratima, liftu, pregorele sijalice, oštećenja nastala na zidovima zgrade, gelenderima, prozorima, nivo higijene i nakon toga pristupa rešavanju problema.
 • Sazivanje i rukovođenje Skupštinom/Savetom zgrade
  Po potrebi, ili zahtevu stanara u okviru koje podnosimo izveštaj o preduzetim radnjama, a na osnovu činjeničnog stanja i aktuelnih zakonskih promena, iznosimo predloge o budućem planiranju i investiranju u zgradu.
 • Organizacija i kontrola radova na zgradi
  Bavimo se investicionim održavanjem zgrade: ugradnja sigurnosnih sistema, zamena instalacija u zgradi, sanacija ili adaptacija krovova i ostalih delova zgrade.

Pored toga, naše usluge profesionalnog upravnika zgrade pored svega pružaju:

 • Postupanje u skladu sa zakonskom odlukom većine stanara
 • Redovno obaveštavanje i transparentnost obavljenih poslova
 • Komunikacija sa investitorom i podizvođačima u vezi reklamacija na zgradi
 • Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Pružanje pravne pomoći u slučaju potrebe

RUS Uslužni centar ima osobu licenciranu kao profesionalnog upravnika zgrade.